top of page

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ХАН АСПАРУХ"

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебен план за деца

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Неделя: 9:15  - 12:15 
 
   Предучилищна група: Детска градина и Подготвителна група
   Основно образувание: 1ви клас  | 2ри клас  | 3ти клас | 4ти клас
 
Извънкласни дейности: Неделя 12:30 - 2:15 

 

   Български Народни Танци (6+): Начинаещи 12:30 - 1:15 | Напреднали 1:15 - 2:15

   Изобразително изкуство: Отворен за всички нива и възрасти 12:30 - 1:15

   Българско Народно Пеене: (5+):  Отворен за всички 1:30 - 14:00

Учебен план за възрастни

Български език: Неделя 9:30 - 11:45

 

Български Народни Танци: Неделя 9:30 - 11:45 

 

Български Народни Песниs: Неделя 12:15 - 13:15

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е най-добрият вариант за всички деца и възрастни интересуващи се от изучаване на български език, но нямащи възможност да посещават училището. Уроците се провеждат от опитни преподаватели, използващи същите учебни планове и материали, както в класовете провеждани в училище, но се използват електронни варианти на материалите и визуалните помощни средства. Първият урок е безплатен.
Видове уроци: клас (макс 4 студенти), полу-частен (макс 2 студенти) и частни (1 ученик).
Продължителност: 2 часа на седмица (един часа два пъти седмично или два часа веднъж седмично по избор).

Please reload

bottom of page