top of page

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ХАН АСПАРУХ"

Дистанционно обучение за деца и възрастни

Дистанционното обучение е най-новото попълнение в нашия каталог от услуги. Класът е предназначен  за тези, които не са в състояние да посещават часовете в училище поради отдалеченост  или необходимост от по-гъвкав график. Учебният план на дистанционното обучение за деца е същия като този в класовете провеждани на място.  По време на първия час, който е безплатен, учениците се тестват, за да се определи нивото им. Дистанционното обучение  отговаря на изискванията на Министерството на Образованието и Науката за получаване на сертификат. Ние работим с електронни варианти на учебниците, използвани в училище, както и други материали, внимателно подбрани, за да допълнят учебника и да се предостави материала по възможно най-добрия начин за разбиране. Основният акцент в този клас е качество, а не количество от уроци. Темпът на обучение е напълно съобразен с учениците да могат да осмислят и приемат новите знания. Дистанционното обучение се предлагат за деца и възрастни.

Дистанционно обучение - структура

Класовете са структурирани в малки групи за максимално възприемане на преподавания материал.

 

Структура на класа:

  • Клас- 4 ученици (максимален брой ученици на клас)

  • Полу-частен урок - 2 ученици

  • Частен урок - 1 ученик

 

Цената се определя от големината на класа. Свържете се с нас за повече информация.

Please reload

bottom of page