top of page

UPCOMING DATES:

09/09/2023 - Конкорд                                    09/10/2023 - Сънивейл
                             Започване на учебната година
08/24/2023
Родителска среща
09/17/2023 - Сънивейл

Еврейски празник - неучебен ден
11/25/2023 - Конкорд                                    11/26/2023 - Сънивейл
                      Ден на благодарността - неучебен ден
12/09/2023- Конкорд                                      12/10/2023- Сънивейл                                                             Коледно тържество
12/24/2023 - Конкорд                                    12/25/2023 - Сънивейл
                                         Коледна ваканция
12/31/2023 - Конкорд                                    01/01/2024 - Сънивейл
                                    Новогодишна ваканция
03/02/2024 - Конкорд                                    03/03/2024 - Сънивейл
Мартенско тържество
05/05/2024 - Конкорд                                    05/05/2024 - Сънивейл
                                     Великденска ваканция
                                                     05/15/2024
                                            Родителска среща
05/18/2024 - Конкорд                                   05/19/2024 - Сънивейл
                Тържество 24 май/Край на учебната година 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Календар - Конкорд
Календар - Сънивейл
bottom of page