top of page

ВАЖНИ ДАТИ

09/10/2022 - Конкорд                                    09/11/2022 - Сънивейл
                             Започване на учебната година
                                                 10/??/2022
                                           Родителска среща
11/26/2022 - Конкорд                                    11/27/2022 - Сънивейл
                      Ден на благодарността - неучебен ден
12/17/2022- Конкорд                                      12/18/2022- Сънивейл                                                             Коледно тържество
12/24/2022 - Конкорд                                    12/25/2022 - Сънивейл
                                         Коледна ваканция
12/31/2022 - Конкорд                                    01/01/2023 - Сънивейл
                                    Новогодишна ваканция
03/04/2023 - Конкорд                                    03/05/2023 - Сънивейл
Мартенско тържество
04/08/2023 - Конкорд                                    04/09/2023 - Сънивейл
                                     Великденска ваканция
                                                     05/??/2023
                                            Родителска среща
05/20/2023 - Конкорд                                   05/21/2023 - Сънивейл
                Тържество 24 май/Край на учебната година 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Календар - Конкорд
Календар - Сънивейл
bottom of page