БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ХАН АСПАРУХ"

ВАЖНИ ДАТИ

09/08/2019
Започване на учебната година
10/??/2019
Родителска среща
12/01/2019
Ваканция Ден на благодарността
12/15/2019
Коледно тържество
12/22/2019
Коледна ваканция
12/29/2019
Новогодишна ваканция
03/01/2020
Мартенско тържество
04/19/2020
Великденска ваканция
05/??/2020
Родителска среща
05/17/2020
Тържество 24 май/Край на учебната година 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ